020 - 77 66 355
020 - 751 36 12

FAQ: veel gestelde vragen en antwoorden!

Hoofdstuk 1 Contract wijzigen
Hoofdstuk 2 Vermissing en diefstal
Hoofdstuk 3 Leveringsduur en voorraad
Hoofdstuk 4  Defecten, klachten en annuleringen
Hoofdstuk 5  De deal en de aanbieding
Hoofdstuk 6  Nummerbehoud
Hoofdstuk 7  Diversen en afwijzingen
Hoofdstuk 8  Invullen van het contract
Hoofdstuk 9  Vragen over het netwerk en de netwerkdiensten
Hoofdstuk 10  Declaraties

HOOFDSTUK 1: HET CONTRACT WIJZIGEN
Vraag 1.1
Ik heb een contract aangevraagd en ontvangen, maar nog niet terug gestuurd. Nu wil ik mijn bestelling wijzigen.  Wat moet ik doen?
Wijzigingen kunt u zelf handmatig op het contract aanbrengen alvorens het contract aan GSMWEB.nl te retourneren. Doe dit wel duidelijk, zodat onze medewerkers er niet overheen lezen. Wees er op bedacht dat iedere wijziging in toestel danwel abonnementsvorm gevolgen heeft voor de aangeboden prijsstelling. Neemt u bij twijfel contact op met de helpdesk.
Vraag 1.2
De aanbieding op het contract of de NAW gegevens komen niet overeen met datgene wat ik besteld heb.
U kunt het contract handmatig corrigeren zoals bij vraag 1.1 vermeld staat.
Vraag 1.3
Ik heb het contract al ondertekend en teruggestuurd. Het contract bevindt zich "in de post" tussen mijzelf en GSMWEB of is door GSMWEB reeds ontvangen. Nu wil ik mijn bestelling wijzigen dan wel annuleren is dit mogelijk?
Wijzigingen of annuleringen van contracten welke nog niet door GSMWEB.NL in behandeling zijn genomen kunnen telefonisch aan de helpdesk worden doorgegeven.

Contracten welke reeds door GSMWEB.NL in behandeling zijn genomen kunnen niet meer worden gewijzigd dan wel geannuleerd.
Vraag 1.4
Indien een toestel niet meer op voorraad is en de aanbieding loopt af, wat gebeurt er dan met mijn aanvraag?
Gezien de beperkte looptijd van de aanbieding zal GSMWEB.NL de aanvraag alvast activeren. Op die manier bent u verzekerd van de actievoorwaarden waar u voor getekend heeft. Zodra het toestel weer voorradig is, versturen wij u de simkaart samen met het toestel toe. Indien u de simkaart direct wil gebruiken, zal GSMWEB.NL deze op uw verzoek alvast versturen (handtekening ontvangst). Het toestel wordt dan later onder rembours nagestuurd.
Vraag 1.5
Ik wil een toestel van de website kopen, maar ik wil een andere kleur dan op de website staat aangegeven. Is dat mogelijk?
Nee, dat is niet mogelijk. U kunt alleen kiezen voor de kleur die op de website staat vermeld.
Alle door GSMWEB.NL leverbare kleuren staan vermeld op de website. Kleuren die niet op de website van GSMWEB.NL staan zijn op dat moment helaas niet leverbaar door GSMWEB.NL

HOOFDSTUK 2:  VERMISSING / DIEFSTAL
Vraag 2.1
Mijn toestel is enkele dagen geleden aan mij verstuurd, maar is niet aangekomen en blijkt vermist te zijn tijdens het verzenden. Wat gebeurt er nu?
U dient uw simkaart direct te laten blokkeren bij uw provider. Daarnaast dient u contact op te nemen met de helpdesk van GSMWEB.NL om melding te maken van de vermissing.
Wanneer u een abonnement heeft aangevraagd bij: Telfort, Vodafone of KPN/Hi kan GSMWEB.NL een nieuwe simkaart sturen.
Voor een simkaart van T-Mobile dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze providers.

GSMWEB.NL heeft alle pakketten verzekerd bij TNT Post Pakketservice. Na melding van vermissing of diefstal van uw toestel tijdens de verzending door GSMWEB.NL wordt een onderzoek gestart. Gedurende dit onderzoek zal geen nieuw toestel worden verzonden. Een nieuwe zending zal plaatsvinden nadat het onderzoek van TNT Post Pakketservice is afgerond. TNT Post Pakketservice zal gedurende het onderzoek vragen om een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat het pakket niet in ontvangst is genomen door de geadresseerde. Een snelle reactie op dit verzoek bespoedigt de afhandeling van het onderzoek door TNT Post Pakketservice.

Telefoonnummers klantenservice providers:

Telfort
Vodafone
T-Mobile
KPN
Ben
 
: 09009596
: 0654500100
: 0624001200
: 0612001200
: 09000401405
 
Vraag 2.2
Kan ik de schade door de vermissing of vertraging van het aan mij verstuurde toestel vergoed krijgen?
De verzekeringsvoorwaarden van TNT Post Pakketservice zijn van toepassing. Bij vertraging vindt geen vergoeding plaats. Bij vermissing vindt uitsluitend vergoeding plaats voor directe schade (oneigenlijk gebruik door derden; levering van nieuw toestel). Indirecte schade, zoals het niet kunnen bellen, wordt niet vergoed.

Bij vermissing wordt er altijd een onderzoek ingesteld waarbij, afhankelijk van de uitslag, een vergoeding wordt uitgekeerd. Het komt voor dat de zending dan alsnog boven water komt. Onderzoeken worden gedaan door TNT Post Pakketservice. Vergoeding geschiedt aan de contractant: uw verplichtingen jegens de provider staan dus los van deze vergoeding. Wij adviseren met klem om iedere factuur van de provider te voldoen, tenzij anders bevestigd door de provider. Het niet voldoen van facturen veroorzaakt in de regel meer problemen dan dat het oplost.

Vraag 2.3
Ik heb een nieuwe simkaart ontvangen als gevolg van vermissing/diefstal tijdens het verzenden. Er zijn nu kosten in rekening gebracht. Kan ik deze kosten vergoed krijgen?
Wanneer u zelf een simkaart heeft aangevraagd bij T-Mobile kunt u deze kosten terug krijgen van GSMWEB.NL. De kosten van de nieuwe simkaart staan op uw factuur. U dient een kopie van uw factuur samen met een volledig ingevuld declaratieformulier te sturen naar GSMWEB.NL.
U kunt hier een declaratieformulier downloaden.
Wanneer u een vervangende simkaart van GSMWEB.nl heeft ontvangen heeft u hier geen kosten voor hoeven maken.
Vraag 2.4
Aansprakelijkheid als gevolg van diefstal: wie of wat?
Iedere zending is een zogenaamde bewuste zending, dit wil zeggen dat u als klant bewust een bestelling plaatst en deze kunt verwachten conform onze leveringssnelheid. Mocht u 3 dagen na verzending (zie uw e-mail voor het tijdstip van verzending) geen pakket hebben ontvangen of mocht Track&Trace van TNT Post Pakketservice binnen deze periode uitwijzen dat uw pakket is vermist dan dient u hier direct melding van te maken bij GSMWEB.NL en de simkaart te laten blokkeren bij uw provider. De aansprakelijkheid van GSMWEB.NL eindigt na deze 3 dagen. Schade ontstaan na de 3e dag (dag 4 en verder) valt buiten de verantwoordelijkheid van GSMWEB.NL.
Bij iedere verzending aan uw adres, mits u bij de bestelling uw e-mail adres heeft opgegeven, sturen wij u een e-mail waarin u de barcode van de betreffende zending aantreft. Met behulp van die barcode kunt u de verzending volgen via https://www.tracktrace.nl

HOOFDSTUK 3: LEVERINGSDUUR / VOORRAAD
Vraag 3.1
Wat is de levertijd van de toestellen?
Normaliter zijn alle toestellen op voorraad. Telefonisch of per e-mail bevestigde bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen uitgeleverd.
Vraag 3.2
Indien een toestel niet voorradig blijkt te zijn, wat gebeurt er dan met mijn aanvraag?
Gezien de beperkte looptijd van de aanbieding zal GSMWEB de aanvraag alvast activeren. Op die manier bent u verzekerd van de actievoorwaarden waar u voor getekend heeft. Zodra het toestel weer voorradig is, versturen wij de simkaart samen met het toestel. Indien u de simkaart direct wilt gebruiken, zal GSMWEB deze op uw verzoek alvast versturen (handtekening ontvangst). Het toestel wordt dan later onder rembours nagestuurd.
Vraag 3.3
Ik heb reeds gebeld met het toestel, maar wil eigenlijk een ander model. Kan dat?
Nee, dit is niet mogelijk. Gebruikte toestellen kunnen niet omgeruild worden
Vraag 3.4
Kan ik de bestelling afhalen?
Nee, dit is niet mogelijk. GSMWEB.NL is een internetwinkel en heeft derhalve geen afhaallocatie.

HOOFDSTUK 4: DEFECTEN / KLACHTEN / ANNULEREN
Vraag 4.1
Hoe moet ik handelen als mijn toestel defect is geraakt.
A) Controleer of u een iPhone of een Nokia heeft:
 • Heeft u een iphone en valt het nog onder het eerste jaar, meldt uw reparatie dan aan bij Apple Support
  via http://www.apple.com/support/contact/
 • Heeft u een Nokia, dan dient u de garantieperiode van 2 jaar aan te melden bij Nokia Support
  via http://www.nokia.com/nl-nl/support/
 • Andere toestellen en iPhones in het tweede jaar van garantie:
  Download en print het aanmeldformulier voor reparaties.
   
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en verstuur het in combinatie met het garantie bewijs en het defecte onderdeel in een deugdelijke, neutrale verpakking naar GSMWEB.NL Nederland B.V. Wij adviseren u het pakket verzekerd te versturen.
  U bent zelf aansprakelijk voor de verzending naar GSMWEB.NL. Vermeld op het aanmeldformulier duidelijk de geconstateerde klacht. U kunt onderstaand adres gebruiken:

  GSMWEB.NL
  t.a.v. Service afdeling
  Postbus 40
  1110 AA Diemen.
Belangrijk: zonder aanmeldformulier kan een reparatie niet in behandeling genomen. Voor een snelle afhandeling van uw reparatie is het essentieel dit formulier mee te sturen.
GSMWEB.NL is niet verantwoordelijk voor de data op uw telefoon. Maak dus voordat u het toestel opstuurt een backup.
B) Mobiele telefoon met simlock / operatorlogo:
 • De volledige garantie wordt door het betreffende netwerk afgehandeld. U dient contact op te nemen met het netwerk en het toestel daar naar toe te sturen. In geen geval het toestel naar GSMWEB sturen. Het telefoonnummer van uw provider staat op het meegezonden garantiebewijs.
Vraag 4.2
Mijn toestel is defect geraakt binnen de garantieperiode, maar ik weet niet of de oorzaak/klacht ook onder de garantie valt.
Alle reparaties, garantie en geen garantie, worden door een daarvoor door de fabrikant aangewezen repair center afgehandeld. Indien mocht blijken dat het defect niet binnen de garantiebepalingen valt dan zal een prijsopgave volgen. U kunt hierop aangeven of u akkoord gaat met reparatie (tegen het aangegeven bedrag) of afziet van verdere afhandeling. 
Vraag 4.3
Wie betaalt de verzendkosten bij reparaties?
De eigenaar van het toestel betaalt de verzending van het defecte onderdeel naar GSMWEB.NL. GSMWEB.NL verzorgt de verzending na reparatie, mits binnen de garantie. Indien het defect niet onder de garantie valt, wordt er bovenop het bedrag van de prijsopgave Ä8,- berekend voor retourzending van het toestel.
Vraag 4.4
Hoe verpak ik mijn defecte toestel/onderdeel wanneer ik het ter reparatie opstuur?
Gebruik een deugdelijke neutrale verpakking. Let er op dat u de verpakking voldoende gefrankeerd verzendt.
Vraag 4.5
Wie draagt het risico tijdens de verzending?
De verzending van uw toestel naar GSMWEB.NL geschiedt voor eigen risico. Wij adviseren u het pakket verzekerd te versturen.
De retourzending van GSMWEB.NL naar u geschiedt voor risico van GSMWEB.NL.
Vraag 4.6
Wat indien de klacht zich weer/nog voordoet na reparatie?
Het komt helaas voor dat een klacht zich weer/ nog voordoet, ondanks de eerdere reparatie. GSMWEB.NL hanteert in dat geval dezelfde procedure als hierboven genoemd. Maak duidelijk melding van de eerdere reparatie op het aanmeldformulier.
Vraag 4.7
Wie bepaalt naar welk reparatiecentrum het toestel gaat?
Alle importeurs/fabrikanten hebben reparatiecentra aangewezen (gecertificeerd) die de garantiezaken en niet garantiezaken dienen af te handelen. GSMWEB.NL stuurt ter reparatie ontvangen toestellen naar deze reparatiecentra.
Vraag 4.8
Er is vochtschade geconstateerd, maar ik heb geen idee hoe dit kan zijn ontstaan. Wat nu?
Vochtschade kan meerdere oorzaken hebben en hoeft dus niet perse te maken te hebben met regen of een glas water. Ieder toestel is uitgerust met een zogenaamde vochtdetector. Deze geeft door middel van oxidatie/ verkleuring aan of het toestel in aanraking is geweest met teveel vocht. Ook kunnen afzonderlijke onderdelen van het toestel ook oxideren, los van de vochtdetector. Oorzaken kunnen o.a. zijn: transpiratie (oor), badkamerruimtes (damp), buitenlopen in de regen (met toestel op ogenschijnlijk droge plaats). Vochtschade valt niet onder de garantie en tegen de constatering "vochtschade" kan geen actie worden ondernomen.
Vraag 4.9
Welke onderdelen moet ik opsturen?
Stuur alleen het onderdeel op dat defect is. Indien het display defect is, dan dient u uitsluitend het toestel op te sturen, zonder de accu, zonder de adapter, zonder het deksel. Indien er sprake is van een stand-by probleem dient u het gehele toestel op te sturen met de accu en de adaptor. Een stand-by probleem kan namelijk meerdere oorzaken hebben.
Vraag 4.10
Wat gebeurt er met mijn abonnement tijdens de reparatie van mijn toestel?
Tijdens reparatie (ook garantiezaken) loopt uw abonnement gewoon door. GSMWEB.NL vergoedt die kosten niet.
Vraag 4.11
Hoe lang duurt een reparatie gemiddeld?
Een reparatie kan tot vier weken in beslag nemen. Dit is gerekend vanaf ontvangst van het defecte onderdeel door GSMWEB.NL. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat onderdelen schaars zijn of dat het een bijzondere klacht betreft: de verwerking kan in dat geval oplopen tot zes weken.
Vraag 4.12
Kan ik een leentoestel krijgen?
GSMWEB.NL heeft geen leentoestellen. Gebruik hiervan is dus niet mogelijk.
Vraag 4.13
Hoe weet ik of de zending is aangekomen bij GSMWEB.NL?
GSMWEB.NL stuurt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Het is dus van belang dat u ons het juiste emailadres opgeeft.
Vraag 4.14
Ik heb mijn simkaart ontvangen, in het toestel gedaan, maar het werkt niet. Wat kan dat zijn?
Controleer of uw simkaart werkt in een ander, simlock vrij, toestel. Mocht de simkaart nu wel werken ligt de oorzaak bij uw toestel. Mocht uw toestel nieuw zijn dan is deze wellicht defect. Wanneer u een toestel gebruikt wat reeds in uw bezit is dan is deze waarschijnlijk voorzien van een simlock.
Werkt de simkaart ook niet in een alternatief simlock vrij toestel neemt u dan contact op met de helpdesk van GSMWEB.NL.
Vraag 4.15
Mijn toestel werkt niet naar verwachting.
In de praktijk blijkt dat 80% van de problemen met toestellen en carkits veroorzaakt wordt door het niet juist instellen van de telefoon. Leest u daarom altijd eerst de bijgeleverde handleiding zorgvuldig door. Kijk vervolgens op de website van de fabrikant of hier aanwijzingen staan die uw probleem omschrijven. Nagenoeg alle merken hebben een professionele helpdesk, die via het internet bereikbaar is. Voor GPRS-/ MMS- / SMS-instellingen dient u contact op te nemen met de provider (het netwerk dat uw telefoonabonnement levert).
Vraag 4.16 A
Ik heb mijn bestelling met een abonnement ontvangen. Alles werkt. Ik wil echter afzien van de aankoop en mijn abonnement annuleren. Kan dit?
Nee, als de simkaart eenmaal geactiveerd is kan het abonnement niet meer geannuleerd worden.
Slechts in het geval van problemen met de dekking kan een annulering aangevraagd worden. Het betreffende netwerk beoordeelt of in uw buurt voldoende dekking is en beslist of het contract geannuleerd kan worden. GSMWEB.NL is geen partij bij het contract tussen u en het netwerk en kan de beslissing van het netwerk niet beÔnvloeden.

Procedure annuleren (alleen indien u wilt annuleren naar aanleiding van hierboven beschreven situatie).

 1. Annuleren kan uitsluitend indien uw bestelling binnen 48 uur bij GSMWEB.NL retour is ontvangen, ongebruikt, in originele verpakking,
 2. GSMWEB.NL is afhankelijk van de netwerken en dient zich te schikken naar haar bepalingen (zie hiervoor de Algemene Voorwaarden van het betreffende netwerk);
 3. Retourzendingen volgend uit annuleringen geschieden op risico en voor rekening van de contractant.
 4. Eventueel betaalde remboursbedragen aan TNT Post Pakketservice zullen, na afhandeling van de annulering, na 6 weken worden gecrediteerd op het door u aangegeven bank- of gironummer;
 5. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen;
 6. Voor een succesvolle annulering dient aan alle relevante bepalingen (van GSMWEB.NL en van het netwerk) voldaan te zijn.
Vraag 4.16 B
Ik heb een nieuw abonnement met simkaart aangevraagd en ontvangen terwijl ik eigenlijk mijn huidige abonnement wilde verlengen. Kan mijn abonnement alsnog verlengd en het nieuwe abonnement geannuleerd worden opdat het oude nummer behouden blijft?
Het nieuwe abonnement kan niet worden geannuleerd. U kunt wel bij uw provider verzoeken om een interne nummerportering. Uw oude nummer (wat u wilde verlengen) wordt dan op uw nieuwe SIMkaart geplakt. U belt volgens de voorwaarden van het nieuwe abonnement met een nieuwe simkaart en uw oude nummer blijft behouden.

HOOFDSTUK 5: De deal en de aanbieding
Vraag 5.1
Hoe lang is een aanbieding geldig?
Iedere aanbieding heeft een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidsduur is afhankelijk van de overeenkomst die GSMWEB.NL sluit met het betreffende netwerk. In de regel lopen aanbiedingen tot het einde van iedere kalendermaand. De exacte data staan op de website vermeld. Let op: niet iedere actie heeft dezelfde einddatum. Tevens gaat iedere actie gepaard met een bepaalde voorraad. "Zolang de voorraad strekt" is dus altijd van toepassing, hetgeen betekent dat een actie ook eerder afgelopen kan zijn dan de op de website vermelde einddatum. Daar tegenover staat dat GSMWEB.NL nooit een klant zonder diens expliciete toestemming aansluit op een slechtere actie dan werd aangevraagd.
Vraag 5.2
Ik heb een contract ontvangen, ondertekend en retour gestuurd inclusief de benodigde kopieŽn. GSMWEB.NL heeft mijn zending echter te laat ontvangen (na de einddatum van de actie). Krijg ik nu automatisch de nieuwe (duurdere/goedkopere) aanbieding?
Indien de aanbieding is verbeterd of goedkoper is geworden, wordt uw aanvraag uiteraard gewoon behandeld. Indien de nieuwe aanbieding slechter is, wordt uw contract niet geactiveerd en ontvangt u van ons een bericht hierover.
Vraag 5.3
Ik heb het ondertekende contract op tijd ingestuurd. Achteraf blijkt dat bepaalde gegevens niet duidelijk of incompleet zijn. Het compleet maken is echter na de einddatum van de actie. Kan ik alsnog meedoen met de (inmiddels geŽindigde) actie?
Niet de ontvangstdatum van het contract, maar de aansluitdatum (aktivatiedatum) is bepalend voor de actievoorwaarden. Als er vertraging ontstaat in het aansluitproces doordat uw contract of uw gegevens incompleet zijn, kan het dus voorkomen dat de uiterste vervaldatum wordt overschreden en de actie niet meer geldt. Zie ook vraag 5.2

HOOFDSTUK 6: Nummerbehoud
Vraag 6.1
Ik wil graag nummerbehoud. Kan dat?
Nummerbehoud kan onder bepaalde voorwaarden. Zie de uitleg op de volgende link: Uitleg nummerbehoud

Kort samengevat:
- Nummerbehoud is altijd geheel voor eigen risico;
- Houd altijd rekening met uw opzegtermijn van uw huidige abonnement;
- Nummerbehoud is een zaak tussen u en uw oude/nieuwe netwerk. GSMWEB.NL staat los van iedere procedure met betrekking tot nummerbehoud. Alle vragen omtrent nummerbehoud kunt u stellen aan de betreffende netwerken;
- Nummerbehoud kan uitsluitend indien u van netwerk wisselt. Wilt u uw nummer behouden binnen hetzelfde netwerk, vraag dan een verlenging van uw huidige abonnement aan. (zie verlengingsaanbiedingen op http://www.gsmweb.nl/verlenging/index.htm)

Vraag 6.2
Hoe werkt nummerbehoud?
Nummerbehoud is het behouden van uw nummer wanneer u van netwerk verandert. Nummerbehoud is niet hetzelfde als contractverlenging (zie de vorige vraag voor meer informatie over contractverlenging).
Onderstaand de procedures per provider:
 • Procedure nummerbehoud naar Telfort.
  Online aanvraagformulier Telfort nummerbehoud
  (pas mogelijk nadat u uw nieuwe simkaart & mobiele nummer ontvangen heeft)

  Nummerbehoud naar Telfort kan achteraf na aansluiting en ontvangst simkaart online worden aangevraagd.
  U klikt via bovenstaande link naar een online aanvraagformulier voor nummerbehoud waar u alle gegevens invult. U kunt dit pas doen nadat uw abonnement geactiveerd is. Er worden geen papieren formulieren gebruikt. U dient alles zelf online in te vullen. Nadat het online formulier is ingevuld haalt Telfort het oude nummer op en "plakt" dit op uw nieuwe simkaart. Met de overdracht van het mobiele nummer wordt tevens uw oude aansluiting automatisch beeindigd. Totdat nummerbehoud is uitgevoerd belt u met een tijdelijk nieuw nummer.

HOOFDSTUK 7: Diversen en afwijzingen.
Vraag 7.1
Ik heb een contract aangevraagd maar nog niks ontvangen. Wat nu?
GSMWEB.NL.NL stuurt iedere aanvraag die voor 15.00 uur is gedaan dezelfde dag op. Indien u ons een werkend e-mailadres heeft doorgegeven, sturen wij u op dat e-mailadres een verzendbevestiging. Afhankelijk van TNT Post wordt uw contract binnen 1 a 2 dagen thuisbezorgd. Indien u op vrijdag na 15:00 uur of in het weekend een aanvraag heeft gedaan, wordt uw contract de maandag daaropvolgend verstuurd.  
Vraag 7.2
Kan ik de aanvraag ook per fax ontvangen?
Nee, GSMWEB.NL faxt in principe geen contracten door. Op onze website kunt u een contract downloaden (en uitprinten) nadat u uw aanvraag heeft geplaatst. U krijgt daar een melding van per e-mail in de loop van de dag. Let wel op: u dient op het uitgeprinte contract dezelfde aanvraag in te vullen als de aanvraag die u op de website besteld heeft. Dit om misverstanden te voorkomen. Vergeet ook niet uw ID-nummer in te vullen! (u ontvangt dit per e-mail)
Vraag 7.3
Ik heb de aanvraag per fax verzonden. Dient deze ook nog per post verzonden te worden?
Dit is niet nodig. Het kan echter geen kwaad om het wel te doen (met gebruikmaking van de retourenvelop), omdat lang niet alle faxen leesbaar en volledig binnenkomen.  Uw aanvraag wordt behandeld op ID-nummer, dus uw contract kan nooit tweemaal worden geactiveerd.
Vraag 7.4
Ik heb een contract gedownload en per fax of post verzonden. Nu ontvang ik opeens hetzelfde contract per post. Hoe kan dit en wat doe ik hiermee?
Op het moment dat u op onze website een aanvraag plaatst, verzenden wij altijd een contract per post. In uw geval kunt u het contract dat u per post ontvangt als niet verzonden beschouwen.
Vraag 7.5
Ik heb mijn contract reeds verzonden per post of fax. Kunt u zien of deze is aangekomen?
Bij verzending per post:
op werkdagen wordt de ontvangen post iedere morgen verwerkt. Indien uw contract door GSMWEB.NL is ontvangen, ontvangt u rond 11:30 uur een e-mail.

Bij verzending per fax:
de binnenkomende faxen worden in de loop van de dag verwerkt. Het heeft dus geen zin om direct na het zenden van uw fax contact op te nemen. Wij kunnen doorgaans binnen 24 uur zien of deze correct is ontvangen. Indien uw contract door GSMWEB.NL is ontvangen, ontvangt u een e-mail.

Vraag 7.6
Wordt mijn aanvraag altijd goedgekeurd?
Neen. GSMWEB.NL dient uw contractaanvraag in bij het betreffende netwerk. Alle netwerken voeren een zogenaamde credit-check (beoordeling op kredietwaardigheid) uit. Verschillende factoren zijn van invloed op de uitslag van de credit-check, o.a. uw betalingsverleden bij alle netwerken en uw eventuele openstaande telefoonrekeningen. Tevens maken de netwerken gebruik van een extern bedrijf dat betalingsproblemen landelijk registreert. Samenvattend kan uw contractaanvraag worden afgewezen indien het betreffende netwerk of het externe bedrijf waar het netwerk gebruik van maakt daar aanleiding toe ziet. Is uw contractaanvraag afgewezen dan ontvangt u van GSMWEB.NL een brief waarin staat wat u eventueel aan die afwijzing kunt doen. GSMWEB.NL wordt niet geÔnformeerd omtrent de reden van uw afwijzing. GSMWEB.NL kan u daar dan ook geen inlichtingen over verstrekken.
Vraag 7.7
Mijn aanvraag is afgewezen. Wat nu?
U ontvangt van GSMWEB.NL een brief met de mededeling dat de aanvraag is afgewezen. Tevens adviseren wij u in de brief contact op te nemen met het netwerk en/of het externe bureau dat de credit-check heeft uitgevoerd. U kunt hier uw gegevens controleren. Indien blijkt dat u ten onrechte bent afgewezen, kan de aanvraag opnieuw aangeboden worden bij het netwerk en de aansluiting alsnog gerealiseerd worden. Let op: het kan voorkomen dat door de vertraging als gevolg van de initiŽle afwijzing van uw contractaanvraag de einddatum van de actie overschreden wordt en de aanbieding niet meer geldig is. In dit geval gelden de nieuwe actievoorwaarden indien u besluit de aanvraag alsnog te activeren. Deze kunnen beter zijn maar ook slechter.
Vraag 7.8
Hoeveel aansluitingen kan ik krijgen op ťťn naam?
Per naam (per individu) kunnen in de meeste gevallen twee contracten worden aangevraagd.
Vraag 7.9
Ik wil een duokaart, hoe kan ik dit aangeven?
Niet alle netwerken hebben duokaarten. Op dit moment kunt u uitsluitend bij KPN en Vodafone een duokaart bestellen. Indien u een duokaart wenst, dient u dit DUIDELIJK en VOORAF aan te geven op het contract. Schrijft u dit met grote letters duidelijk op het contract. Aan de aanvraag van een duokaart VOORAF zijn geen extra kosten verbonden. Voor het aanvragen van een duokaart na aansluiting kunt u zich wenden tot uw provider. Hier zijn wel kosten aan verbonden (Ä 25,--). Deze kosten vindt u terug op uw factuur.
Vraag 7.10
Kan ik mijn oude mobiele telefoon mileuvriendelijk door GSMWEB laten recyclen?
Op het moment dat PostNL uw bestelling aflevert, kunt u uw oude mobiele telefoon direct mee teruggeven. U kunt dit doen door de mobiele telefoon deugdelijk te verpakken in een doos en deze adresseren aan:
PostNL Pakketten Recycling
Antwoordnummer 2006
2130 RH Hoofddorp

 
HOOFDSTUK 8: INVULLEN VAN HET CONTRACT
Vraag 8.1
Moet  ik op het contract echt alle gegevens invullen, ook de gegevens die terug te vinden zijn op de kopie van mijn legitimatiebewijs en op mijn bankafschrift?
Ja. Ter voorkoming van fraude en om de snelheid van verwerken te kunnen waarborgen dient u alle gevraagde gegevens in te vullen. Indien u niet alle gevraagde gegevens op het contract heeft ingevuld, kunnen wij uw aanvraag niet of slechts met vertraging verwerken. Dit geldt ook indien de kopieŽn van uw legitimatiebewijs en bankafschrift ontbreken of niet goed leesbaar zijn.
Vraag 8.2
Ik ben reeds klant bij het netwerk en/of bij GSMWEB.NL. Moet ik weer alle gevraagde gegevens invullen en alle kopieŽn opsturen?
Ja. GSMWEB.NL. heeft bij iedere aanvraag zowel een compleet ingevuld contract als de gevraagde kopieŽn nodig. Ook al bent u (al jaren) klant. Om fraude te voorkomen, mag GSMWEB.NL geen incomplete contracten verwerken. Hierop is 1 uitzondering. Bij verlengingen op het Telfort netwerk hoeven geen kopieŽn te worden meegestuurd. Vult u wel alle gegevens duidelijk in op het contract. Bij zakelijke verlengingen dient u wel alle bescheiden mee te sturen

HOOFDSTUK 9: VRAGEN OVER HET NETWERK EN DE NETWERKDIENSTEN
Vraag 9.1
De  factuur die ik van het netwerk heb gekregen klopt niet of ik begrijp niet hoe de factuur is opgebouwd.
Voor vragen over uw factuur kunt u contact opnemen met uw provider. GSMWEB.nl heeft geen inzicht in uw factuur. Om die reden kan GSMWEB.nl uw vraag niet beantwoorden.
Vraag 9.2
Ik wil een netwerkdienst toevoegen of activeren. Ik wil bijvoorbeeld:
- alsnog een SMS-bundel aanvragen
- iets weten over mijn GPRS/ DATA-instellingen
Voor informatie over de mogelijkheden die uw abonnementsvorm biedt, of om diensten te activeren of uit te schakelen, kunt u rechtstreeks contact op te nemen met uw netwerk.
Vraag 9.3
Hoe zit het met simlock?
Sommige toestellen hebben een zogenaamde simlock. Dit is een blokkade die het netwerk in het toestel heeft aangebracht om te voorkomen dat u het toestel gebruikt in combinatie met een ander abonnement. Deze blokkade zorgt ervoor dat er geen simkaart van een ander netwerk in uw toestel gebruikt kan worden. Een voorbeeld: indien u het toestel gekocht heeft met een Vodafone abonnement, en Vodafone heeft een simlock in uw toestel aangebracht, dan kunt u niet zomaar een simkaart van (bijvoorbeeld) Telfort in uw toestel gebruiken. Alvorens u een simkaart van een ander netwerk in uw toestel kunt gebruiken, dient de blokkade (de simlock) verwijderd te worden door het netwerk dat het toestel heeft geleverd..

De blokkade (de simlock) kan gedurende het eerste jaar niet gratis verwijderd worden. Na verloop van het eerste jaar van uw abonnement kan het betreffende netwerk de blokkade (gratis) verwijderen. In bovenstaand voorbeeld dient u Vodafone te verzoeken de blokkade te verwijderen.


HOOFDSTUK 10: DECLARATIES
Vraag 10
Hoe moet ik een verzoek tot teruggave van gemaakte kosten (declaratie) bij GSMWEB indienen
Indien u na overleg met de GSMWEB.NL helpdesk een verzoek wilt doen tot terugbetaling van kosten dient u onderstaand formulier ingevuld op te sturen naar GSMWEB.NL. Download declaratieformulier

Andere vragen?
Bel 020-7766355 of FAX 020-7771124
of Email: info@gsmweb.nl

Onze medewerkers van de klantenservice staan u graag te woord!


http://www.gsmweb.nl GSMWEB.NL NEDERLAND B.V. info@gsmweb.nl
Postbus 40, 1110 AA, Diemen, Tel: 020-7766355, Fax: 020-7771124, KvK Amsterdam: 34119150, BTW: NL808065658B01
disclaimer | privacy statement | algemene voorwaarden
Content, design & programming © 2010 Zien.nl Nederland BV. All rights reserved.
Any attempts to violate our copyright will result in legal action.